Тел. 0700 14350; 032 243 813; Моб. 0879 550 906, 0899 189 555

Здравейте!   

УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази политика за поверителност определя как СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗАПАД, едноличен собственик на уеб сайта stroitelencentar.bg,използва и защитава всяка информация, която предоставяте когато използвате този уеб сайт. СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗАПАД гарантира, че Вашите лични данни са защитени! Вие трябва да предоставите определена информация, чрез която можем да Ви идентифицираме при използването на този сайт, а след това можете да бъдете сигурни, че тя ще се използва само в съответствие с Българското законодателство чрез настоящата декларация за поверителност. СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗАПАД може да промени тази политика в съответствие с Българското законодателство или вътрешна политика, като се задължава и гарантира за своевременно актуализиране на тази страница. Можете да проверявате тази страница по всяко време, за да си гарантирате, че сте информирани и съгласни с всички промени.
Информацията която съхраняваме е в база от данни!

СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗАПАД е регистрирано юридическо лице с право за администратор на лични данни. Може да събираме следната информация от ползвателите на този уеб сайт:

    - Име, презиме и фамилия
    - Информация за контакт, включително имейл адрес(и)
    - Демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси
    - Друга информация, свързана с клиентски проучвания и / или персонализирани оферти

Какво правим с информацията, която събираме

Ние изискваме тази информация, за да разберем Вашите нужди и ще ви предоставим по-добро обслужване поради следните причини:

    - Вътрешен записи.
    - Можем да използваме тази информация, за да подобрим нашите продукти и услуги.
    - Можем периодично да изпращаме промоционални имейли за нови продукти, специални оферти или друга информация, която смятаме, че може да намерите за интересна на имейл адрес(и), който сте предоставили.


    Ние може да използваме Вашата информация, за да се свържем с Вас за цели свързани с отношенията които имаме или за маркетингови изследвания. Ние можем да се свържем с Вас по имейл, телефон, факс или по пощата. Ние може да използваме информацията, за подобряване на сайта според Вашите интереси.

Сигурност

СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗАПАД гарантира, че използването на този уеб сайт и информацията, която предоствяте е защитена. За да не се предоставя неоторизиран достъп ние сме поставени в подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита и сигурност на информацията, която събираме онлайн.

Връзки към други сайтове

Нашият сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Въпреки това, след като сте използвали тези връзки и напусне нашия сайт, трябва да се отбележи, че ние нямаме никакъв контрол върху тази друга интернет страници. Ето защо, ние не можем да бъдем отговорни за защитата и поверителността на всяка информация, която предоставяте като посетите тези сайтове и подобни сайтове, не са регулирани от тази декларация за поверителност. Трябва да бъдете внимателни и да потърсите в декларация за поверителност, приложимите правила на въпросния сайт в който се намирате.